Hamachi Age Of Empires 2

Setkejte se z hrdiny jako je Johanka z Arku či Richard Lví srdce. Veďte je k vítězství v boji. Jak jste jistě pochopili jsme v období Chladné doby temna. Jsme ve středověku. I tady můžete zažít rozkvět jako ve starověku. Studujte alchymii a za pomoci znalostí si získejte nepřítele.

Hodnocení:
3.9791666666667 96